Kim jest tłumacz przysięgły

Rozszerzanie kontaktów biznesowych, kulturalnych czy społecznych poza granice kraju oznacza konieczność porozumiewania się w różnych językach. Często korzysta się wtedy z usług tłumacza. Czasami jednak zatrudnienie zwykłego tłumacza nie wystarczy.

Istnieją także sytuacje, w których dokument czy oświadczenie muszą być przetłumaczone zgodnie z wymogami prawa, żeby mogły być przedstawione w sądzie lub urzędzie. Takiego tłumaczenia dokonuje tłumacz przysięgły.

Tłumacz przysięgły – osoba zaufania publicznego

Tłumacz przysięgły, w przeciwieństwie do tłumacza zwykłego, ma znacznie większe uprawnienia w zakresie wykonywania przekładów z języków obcych na polski i w drugą stronę. Poza perfekcyjną znajomością angielskiego, francuskiego czy włoskiego, musi też uzyskać pozytywny wynik egzaminu państwowego, który potwierdza jego umiejętności językowe.

Kandydat na tłumacza przysięgłego musi także spełnić określone wymagania. Zaliczają się do nich:

 • obywatelstwo polskie lub jednego z krajów UE;
 • niekaralność;
 • zdolność do wykonywania czynności prawnych;
 • wyższe wykształcenie;
 • znajomość języka polskiego.

Po spełnieniu tych warunków i zaliczeniu egzaminu, kandydat składa przysięgę wobec ministra sprawiedliwości i zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych.

Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, co oznacza, że obowiązuje go tajemnica zawodowa i poufność w zakresie przekładanych dokumentów. Dysponuje też pieczęcią, której postawienie na dokumencie potwierdza jego zgodność ze stanem faktycznym.

Pieczęć może być umieszczona pod wykonanym przez niego tłumaczeniem lub też jako uwierzytelnienie tłumaczenia wykonanego przez inną osobę. Przekład wykonany przez osobę z takimi kwalifikacjami jest też określany jako tłumaczenie uwierzytelniające.

Może Cię zaciekawić: Tłumaczenia zwykłe a przysięgłe – różnice

Kiedy należy skorzystać z usług tłumacza przysięgłego?

Osoby ze starszego pokolenia w czasach swojej młodości niejednokrotnie pracowały lub mieszkały za granicą. Przeprowadzając się do Polski, na przykład po zawarciu związku małżeńskiego czy po odziedziczeniu spadku, często zapominały o tym, aby zadbać o dokumenty potwierdzające ich staż pracy lub wykształcenie zdobyte w innym kraju. W konsekwencji dochodzenie praw do wyższej emerytury czy poszukiwanie zatrudnienia bez udokumentowanego doświadczenia zawodowego okazują się sporym problemem.

Przedstawione sytuacje wymagają sprowadzenia dokumentów zza granicy i przedstawienia ich w polskich urzędach oraz zakładach pracy. Niestety niemiecko- czy rosyjskojęzyczne zaświadczenia często nie mają wystarczającej mocy prawnej dla polskich urzędów. W takich okolicznościach potrzebny jest tłumacz przysięgły, który przełoży treść świadectwa pracy, umowy o zatrudnienie, dokumentów ubezpieczeniowych czy też certyfikatu ukończenia kursu.

Inną sytuacją, w której trzeba postarać się o tłumaczenie uwierzytelniające, jest sprawa spadkowa. Często dochodzenie praw do części majątku jest bardzo skomplikowane ze względu na to, że spadkobiercy mieszkają poza granicami kraju i nie utrzymują bliższych kontaktów z rodziną. Zdarza się też, że krewny uprawniony do spadku musi udowodnić swoje pokrewieństwo ze zmarłym. W takiej sytuacji niezbędnym dokumentem jest świadectwo urodzenia.

Akt z Urzędu Stanu Cywilnego w Niemczech, Szwecji czy Wielkiej Brytanii musi zostać przedstawiony w sądzie zarówno w wersji oryginalnej, jak i w postaci tłumaczenia uwierzytelnionego. Aby je uzyskać, należy znaleźć odpowiednie biuro tłumaczeń, na przykład takie jak Chilli Translation, które oferuje usługi tłumaczy przysięgłych z wielu języków.

Tu możesz zlecić tłumaczenie uwierzytelnione:

 • dokumentów sądowych, ubezpieczeniowych, finansowych, urzędowych;
 • aktu ślubu, zgonu lub urodzenia;
 • dyplomu ukończenia studiów, świadectw szkolnych i certyfikatów;
 • umów o pracę i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie;
 • umów kupna i sprzedaży;
 • dokumentów samochodowych.

Do biura tłumaczeń możesz się zwrócić nie tylko gdy potrzebujesz tłumaczenia przysięgłego z angielskiego czy francuskiego. Doświadczeni translatorzy przełożą też dokumenty sporządzone po grecku, hiszpańsku, szwedzku, litewsku oraz w wielu innych języków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *