DSC_0169-001W ramach rozwoju poszukujemy osób, które biegle władają językami obcymi – tłumaczy, lektorów, native’ów i korektorów.   

Najchętniej współpraca długoterminowa.    

Idealny tłumacz naszym zdaniem powinien posiadać co najmniej kilkuletnie doświadczenie, rozległą wiedzę encyklopedyczną, dostęp do komputera i internetu oraz umiejętności obsługi edytorów tekstu. Pełen zakres usług, które oferujemy znajdziecie tutaj.

W przypadku lektorów języków obcych konieczne jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego wykształcenie filologiczne i odbycie rozmowy kwalifikacyjnej w siedzibie Chilli Translations.

Prześlij do nas swoje CV i referencje (nieobligatoryjnie) w tytule wpisując stanowisko, o które się ubiegasz, na adres e-mail: info@chillitranslations.com