DSC_0163-001Wykonujemy dokładne tłumaczenia oryginału za rozsądną cenę i w rozsądnym terminie realizacji. W naszej ofercie znajdują się głównie języki europejskie, natomiast atutem są języki słowiańskie.
Tłumaczenia powierzamy kompetentnym tłumaczom, którzy biegle opanowali język obcy i posiadają rozległą wiedzę w dziedzinie, której dotyczy tłumaczony tekst. Stale współpracujemy z grupą tłumaczy z wykształceniem filologicznym wykonujących zarówno tłumaczenia zwykłe jak i przysięgłe. Wielu naszych tłumaczy to wykładowcy akademiccy oraz native speakerzy. Każdy tekst jest sprawdzany przez korektora, a teksty tłumaczone na język polski są sprawdzane przez polonistów.
Dużą wagę przywiązujemy do ciągłego podnoszenia kwalifikacji naszych tłumaczy. Stosując kilkustopniowy proces rekrutacji, staramy się wyłaniać najlepszych specjalistów, którzy nie tylko świetnie opanowali terminologię, ale cechują się dokładnością i starannością oraz wyczuciem językowym uwzględniających również kontekst kulturowy. Szczycimy się sumiennością, terminowością oraz pełnym profesjonalizmem i wysoką jakością świadczonych usług. Naszymi klientami są instytucje państwowe, firmy i osoby prywatne w kraju jak również za granicą.

ustne

Konsekutywne
Podczas spotkań biznesowych, negocjacji handlowych, wizyt zagranicznych, delegacji czy szkoleń prowadzonych przez zagranicznych ekspertów. W tym trybie pracy, mówca co kilka zdań robi przerwę w swoim wystąpieniu, aby umożliwić tłumaczowi przekład na język słuchaczy.

Symultaniczne
Każdy ze słuchaczy posiada słuchawki, a tłumacze (co najmniej dwóch) siedzący w specjalnych kabinach na żywo przekładają tekst mówiony. Tłumaczenia symultaniczne są najtrudniejszą formą tłumaczeń ustnych, a do ich wykonywania potrzebne jest specjalne przeszkolenie. 
W niektórych przypadkach możliwe jest tłumaczenie szeptane- tłumacz przekłada szeptem na język docelowy przemówienie dla mniejszej grupy osób (maksymalnie cztery). Ten rodzaj tłumaczenia stosowany jest również podczas negocjacji handlowych, zwłaszcza, gdy uczestniczą w nich partnerzy z kilku krajów.

Tłumaczenia pisemne

Standardowe
Tłumaczenia standardowe obejmują teksty o tematyce ogólnej np.: artykuły i komunikaty prasowe, korespondencję biurową, ulotki itp. O ile nie wymaga to specjalistycznego oprogramowania, układ przetłumaczonego tekstu jest zgodny z oryginałem. Strona tłumaczenia to standardowo 1800 znaków ze spacjami.

Specjalistyczne
Tłumaczenia specjalistyczne obejmują teksty o tematyce specjalistycznej, jak np. specyfikacje przetargowe, instrukcje obsługi, karty charakterystyki, DTR, umowy, opisy produktów farmaceutycznych, tłumaczenia prawnicze itp. Każdorazowo po przesłaniu do naszego biura całości bądź fragmentu tekstu, oceniamy poziom specjalizacji tekstu źródłowego, a następnie zlecamy go tłumaczowi, który specjalizuje się w danej dziedzinie. Współpracujemy z ekspertami wielu dziedzin. Gwarantujemy konsekwencję językową we wszystkich zleceniach – zachowujemy ustaloną z Klientem terminologię i stylistykę. Strona tłumaczenia to 1800 znaków ze spacjami.

Tłumaczenia stron WWW:
Tłumaczenie zawartości stron internetowych dla firm i instytucji stale współpracujących z zagranicą. Proponujemy tłumaczenia jednorazowe bądź stałe tłumaczenie witryn internetowych oraz współpracę z ich administratorami.

Tłumaczenia przysięgłe

Do tłumaczeń przysięgłych zaliczamy zarówno tłumaczenia pisemne, jak i ustne. Wykonujemy je zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, dostosowując się do przepisów Ministerstwa Sprawiedliwości. Strona rozliczeniowa w przypadku tłumaczenia pisemnego liczy 1125 znaków ze spacjami.