Wykonujemy korekty językowe tekstów publicystycznych, naukowych (artykułów, prac dyplomowych itp.), podręczników, książek beletrystycznych, poradników, broszur informacyjnych, ulotek, instrukcji obsługi, stron WWW itp.

Mamy doświadczenie w korekcie tekstów polskich, współpracujemy z zawodowymi korektorami i polonistami z doświadczeniem korektorskim i wydawniczym. Przyjmujemy również zlecenia na korektę tekstów w językach obcych. Nasi korektorzy wnikliwie sprawdzają  poprawność ortograficzną, interpunkcyjną, gramatyczną i stylistyczną sprawdzanych tekstów.